Woody Allen
Ak chcete pobaviť Pána Boha, zoznámte ho so svojimi plánmi do budúcna.