Albert Einstein
Albert Einstein

Krstné meno  Albert
Priezvisko  Einstein

Autorzy na literę

5 citáty

Cytaty
Albert Einstein (5 citáty)

0

Žiadne množstvo pokusov nikdy nemôže dokázať, že som mal pravdu. Jediný pokus však kedykoľvek môže dokázať, že som sa mýlil.

Żadna liczba eksperymentów nie może dowieść, że mam rację: jeden eksperyment może pokazać, że jej nie mam.

Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jediný pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.

Végtelen számú kísérlet sem bizonyíthatja igazamat; egyetlen kísérlet is bizonyíthatja, tévedtem.

No amount of experimentation can ever prove me right; a single experiment can prove me wrong.

0

Úspech v živote? To je vlastne rovnica: A = X + Y + Z. X znamená prácu a Y fair play. A čo Z? Z znamená držať jazyk za zubami.

Jeśli a oznacza szczęście, to a = x + y + z; x - to praca, y - rozrywki, z - umiejętność trzymania języka za zębami.

Si A es el éxito en la vida, entonces A = X + Y + Z. Donde X es trabajo, Y es placer y Z es mantener la boca cerrada.

Soit A un succès dans la vie. Alors A = x + y + z, où x = travailler, y = s'amuser, z = se taire.

Om A står för framgång, så är formeln: A = X + Y + Z. X är arbete, Y är att roa sig och Z är att hålla mun.

如果A代表一个人的成功,那么A等于x加y加z。勤奋工作是x;y是玩耍,而z是把嘴闭上。

Ha az életben elérhető sikert A-nak vesszük, akkor A=X+Y+Z. X a munka, Y a játék, Z pedig, hogy befogod a szád.

0

Iba život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.

Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia.

Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.

Sólo una vida vivida para los demás merece la pena ser vivida.

只有利他的生活才是值得过的生活。

Only a life lived for others is a life worthwhile.

0

Len dve veci sú nekonečné. Vesmír a ľudská hlúposť. Pri tej prvej si však nie som taký istý.

Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pewien co do tej pierwszej.

Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher.

Pouze dvě věci jsou nekonečné. Vesmír a lidská hloupost. U té první si tím však nejsem tak jist.

Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former.

Hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana. Y del Universo no estoy seguro.

Solo due cose sono infinite: l’universo e la stupidità umana, riguardo l’universo ho ancora dei dubbi.

Bara två saker är oändliga, universum och mänsklig dumhet. Och jag är inte säker på det förstnämnda.

宇宙中唯有两件事物是无限的:那就是宇宙的大小与人的愚蠢。而宇宙的大小我却不能肯定。

दो चीजें अनंत हैं: ब्रह्माण्ड और मनुष्य कि मूर्खता; और मैं ब्रह्माण्ड के बारे में दृढ़ता से नहीं कह सकता।

Csak két dolog végtelen: a világegyetem és az emberi hülyeség. De a világegyetemben nem vagyok olyan biztos.

0

Veda bez viery je chromá, viera bez vedy je slepá.

Nauka bez religii jest kaleka, religia bez nauki jest ślepa.

Die Naturwissenschaft ohne Religion ist lahm, die Religion ohne Naturwissenschaft ist blind.

धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है, विज्ञान के बिना धर्म अंधा है।

A tudomány vallás nélkül sánta, a vallás tudomány nélkül vak.

Science without religion is lame, religion without science is blind.

Albert Einstein
Wynik 5 / 5 na podstawie 1 oceny.

Albert Einstein – Citáty.