0

Kde sa uzatvára manželstvo bez lásky, tam čoskoro vznikne láska bez manželstva.