0

Ak chcete pobaviť Pána Boha, zoznámte ho so svojimi plánmi do budúcna.